Bồi Dưỡng Đức Tin (NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009) - Bùi Văn Tâm, 122 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 12, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bồi Dưỡng Đức Tin
  NXB Tam Giáo Đồng Nguyên 2009
  Bùi Văn Tâm
  122 Trang
  Đọc báo hàng ngày, chúng ta thấy những cuộc chém giết nhau, cướp giựt, lường gạt… đủ thứ tội hình sự mà phải giật mình: Phải chăng đây là thời mạt pháp, nên thiện không được dương, mà ác lại được phô bày, nêu gương xấu? Nhưng tôi lại tin: Đây là cơ BẢO TỒN, diệt tà giữ chánh, tà phải nổi rõ lên rồi tự diệt lẫn nhau, chánh phải ẩn dưới bộ thiết giáp Đạo Đức của Thầy ban để QUI NGUYÊN bản chất THƯƠNG YÊU mà Tam Giáo gọi là “Từ Bi, Bác Ái, Nhân Nghĩa”.
  Nhưng tiếc thay, còn một số người đạo cố chấp rằng Tam Giáo đã thất kỳ truyền mà không cho tín hữu mình đọc kinh sách nào khác h ơn những bài đã được Hội Thánh mình ban truyền. Phải chăng, thất kỳ truyền là bao nhiêu kinh điển, lời dạy của các Đấng Giáo Chủ trước đều sai lạc và hủy hết? Như ngày nay, Hán học đã mất địa vị trong chương trình giáo dục, nhưng tri ết lý Nho Giáo có nên gạt bỏ hết hay cần phải hưng Nho hầu có thạnh thế, phục hưng nền Đạo Đức?
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Đạo Cao Đài

  http://tamgiaodongnguyen.com/Books/BoiDuongDucTin.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page