Bổn Dạy Phép Toán (NXB Tân Định 1885) - D. Arithmétique, 188 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by star, Jul 19, 2013.

 1. star

  star Member

  [​IMG]
  Ta in cuốn sách náy, chẳng cổ ý in sách dạy cho đủ mọi sự về Phép Toán; cổ ý in bổn nhỏ tóm lại mọi đểu cần kíp hơn và có ích hơn trong Phép Toán mà thôi. Song ta muốn chi phải nổi theo cách nào, mà làm các phép cho nhằm cho trúng. Ta đẫ bỏ những cách cho đặng biết, khi làm một Phép Toán rồi, mÌDh cỏ làm cho nhằm cách h. I. khồng. Làm vậy vì sợ nói ra nhiều đểu lắm, thì làm cho những học trò mới tộp học Phép Toán lấy làm rổi trí chăng.
  • Bổn Dạy Phép Toán
  • NXB Tân Định 1885
  • D. Arithmétique
  • 188 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://books.google.com.vn/books?id=sDsYAAAAYAAJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 26, 2017

Share This Page