Bốn Năm Sau (NXB Đại Học Quốc Gia 2006) - Nguyễn Huy Tưởng, 210 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Kinh Điển' started by nhandang123, Aug 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Bốn năm sau
  là kết quả của chuyến đi thực tế Điện Biên hơn bốn tháng giời của Nguyễn Huy Tưởng(1). Đây không phải là chuyến đi “phát vãng”, như bấy giờ từng có “dư luận”. Đây cũng không phải là một chuyến đi “cưỡi ngựa xem hoa”, như cách một số người vẫn quen nhìn nhận về việc văn nghệ sĩ đi thực tế. Mà thực sự Nguyễn Huy Tưởng đã tham gia vào mọi công việc lao động hàng ngày của các chiến sĩ xây dựng lại Điện Biên. Cùng với chiến sĩ, ông đi chiết cam ở Mường Pồn để đem về nhân giống. Cùng với chiến sĩ, ông đi lấy tre về để đan phên làm giàn ươm cao su. Cùng với chiến sĩ, ông vui cái vui chung của mùa gặt mới, lo cái lo chung của đợt gió mùa đông bắc về có thể làm chết cây non...
  • Giải Thưởng Hồ Chí Minh
  • Bốn Năm Sau
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2006
  • Nguyễn Huy Tưởng
  • 210 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1036234
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 18, 2019

Share This Page