Bước Chuyển Tư Tưởng Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX (NXB Chính Trị 2005) - Trương Văn Chung

Discussion in 'Triết Lý Học' started by minhanh12, Nov 27, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Tư tưởng Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển phong phú sinh động nhưng cũng nhiều biến động. Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn về giữ gìn các giá trị truyền thống và tiếp thu các giá trị mới được du nhập; kết hợp giữa các tư tưởng triết học phương Đông và phương Tây đều hướng vào việc giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong lịch sử cũng như đương đại. Lịch sử đã minh chứng, trong thời kỳ khủng hoảng tư tưởng, lực lượng nòng cốt của công cuộc tiếp thu, đổi mới tư tưởng và xã hội đầu thế kỷ XX là đội ngũ trí thức, đi tiên phong là các nho sĩ duy tân yêu nước. Quá trình chuyển biến, đổi mới tư tưởng của đội ngũ nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX diễn ra trong những bối cảnh những biến chuyển của lịch sử xã hội Việt Nam và thế giới và của chính bản thân họ với tư cách người trí thức luôn tự nhiệm với dân tộc. Nó thể hiện logic phát triển của lịch sử tư tưởng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu lịch sử xã hội
  • Bước Chuyển Tư Tưởng Việt Nam Cuối Thế Kỷ XIX Đầu Thế Kỷ XX
  • NXB Chính Trị 2005
  • Trương Văn Chung, Doãn Chính
  • 426 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245664
  https://drive.google.com/file/d/1zXJAGVcT74bO69d72HMtrbZb5fvzUytg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 8, 2022

Share This Page