Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc Tập 2 - Cát Kiếm Hùng, 915 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by DerikBup, Apr 17, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Nhưng, giá trị của bộ Tư Trị Thông Giám chẳng những không bị mất đi bởi sự sụp đổ của triều đình Bắc Tống, mà trái lại, nó còn theo đà diễn biến của thời gian, ngày càng được các nhà thống trị của các triều đại kế tiếp vô cùng trọng thị. Ngày nay, những trước tác lịch sử ưu tú thời cổ đại trong đó có cả bộ Tư Trị Thông Giám vẫn là di sản quí báu đáng trân trọng của chúng ta. Một trong những nguyên nhân quan trọng để chúng ta trọng thị những trước tác lịch sử như bộ Tư Trị Thông Giám, là vì những trước tác đó chẳng những cung cấp cho chúng ta những sự thật về lịch sử, mà còn thể hiện một cách rõ ràng và xác đáng cách nhìn lịch sử và cách tổng kết kinh nghiệm lịch sử của các tác giả. Cho dù thời đại đã khác, chúng ta không hẳn hoàn toàn đồng ý với quan điểm của họ,hoặc chỉ có thể xem quan điểm của họ là một đối tượng để phê phán, nhưng có một điều cần phải khẳng định, đó là những kinh nghiệm lịch sử cụ thể mà họ đã tổng kết là có giá trị vĩnh hằng.
  • Bước Thịnh Suy Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung Quốc Tập 2
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2005
  • Cát Kiếm Hùng
  • Dịch: Phong Đảo
  • 915 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=100079
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2021

Share This Page