C.Mác, V.I.Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời Đại Ngày Nay - Nguyễn Thanh Tuấn, 522 Trang

Discussion in 'Triết Lý Học' started by admin, Apr 1, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước đòi hỏi phải có sự kết hợp sáng tạo các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với điều kiện lịch sử dân tộc và đặc điểm thòi đại, để xây dựng được lý luận phát triển theo con đưòng xã hội chủ nghía phù hợp vối mỗi nước, đồng thời chống chủ nghĩa giáo điều "tả khuynh", ngăn chặn chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. Sẽ không có chủ nghĩa xã hội nếu không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sẽ không còn là Đảng Cộng sản nếu đảng đó xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Mối quan hệ trên đây không thuần tuý chỉ là lý luận mà còn là thực tê cuộc sống trong cải tổ, cải cách, đổi mới. Đảng Cộng sản Liên Xô luôn khẳng định: "cải tổ là để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn”, nhưng trong quá trình cải tổ, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những nguyên nhân cơ bản, trực tiếp dẫn đến thất bại của cải tổ.
  • C.Mác, V.I.Lênin Với Chủ Nghĩa Xã Hội Trong Thời Đại Ngày Nay
  • NXB Chính Trị 2009
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • 522 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1253
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jan 9, 2018

Share This Page