Các Bài Giảng Về Lịch Sử Tiếng Việt Thế Kỷ 20 (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Đinh Văn Đức, 269 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by admin, Apr 30, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  image002.png
  Cho đến thời điểm này, có rất nhiều vấn đề phức tạp đã và đang tiếp tục được bàn thảo và chỉ hy vọng mỗi người nghiên cứu góp một tay đẩy cỗ xe nghiên cứu nhích thêm một bước. Các công trình nghiên cứu lĩnh vực này gồm nhiều lối, nhiều cách thức tiếp cận. Chẳng hạn, nghiên cứu theo thời đoạn, theo diễn tiến, theo hồi quy với các bình diện như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa, văn tự,... Vài mươi năm qua, trong địa hạt này đã có một số công trình nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Tài Cẩn, Xtankevich N.v, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Ngọc San, Đinh Văn Đức, Lê Quang Thiêm, Nguyễn Thiện Giáp, Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiêu,... Tuy nhiên, vẫn cần đến một nghiên cứu có tính hệ thông hơn với những khảo sát cụ thể về lịch sử tiếng Việt qua từng giai đoạn.
  • Các Bài Giảng Về Lịch Sử Tiếng Việt Thế Kỷ 20
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Đinh Văn Đức
  • 269 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1v0hBP18rmbHUWv_MuWSmuB4nVsA4crl8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 18, 2022

Share This Page