Các Bài Học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông, 300 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 18, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Bài Học Phật
  Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
  300 Trang
  Ấn độ là một trong những quốc gia nổi tiếng trên thế giới vì đất rộng, ngƣời đông, có dãi Hy mã lạp sơn cao nhất thế giới, có một nền văn minh khá cao và lâu đời, con số 0, số Pi (3,1416...) do người Ấn sử dụng đầu tiên trong toán học, Kinh Vệ Ðà đã được ngƣời Ấn sáng tạo từ 1800 đến 500 năm trƣớc công nguyên, Ấn Ðộ là quê hƣơng của đức Phật, hay nói khác hơn đó là nơi đạo Phật phát sinh, ngày nay đã lan tràn khắp thế giới vì sự hành trì và triết thuyết của đạo Phật thích ứng với thời đại. Do đó việc tìm hiểu về Ấn Ðộ là một điều cần thiết.
  Từ xa xưa, Ấn Ðộ đã có nền văn hóa cao, trở thành một đất nước huyền bí, có sức thu hút nhiều người, chẳng hạn như Columbus đã tìm ra châu Mỹ mà đến chết vẫn tƣởng là mình đã tìm tới được Ấn Ðộ. Trung Quốc đã có Pháp Hiền rồi Huyền Trang, Nghĩa Tỉnh đã tới Ấn Ðộ thỉnh kinh, Việt Nam trước đó theo truyền thuyết đã có Từ Ðạo Hạnh, Nguyễn Minh Không lặn lội sang Tây Trúc để học đạo thần thông.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page