Các Biện Pháp Bảo Đảm Tiền Vay Bằng Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng - Lê Thị Thu Thuỷ, 430 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 1, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Biện Pháp Bảo Đảm Tiền Vay Bằng Tài Sản Của Các Tổ Chức Tín Dụng
  NXB Tư Pháp 2006
  Lê Thị Thu Thuỷ
  430 Trang
  Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng chủ yếu và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế ở Việt Nam. Tín dụng ngân hàng là công cụ thúc đẩy các tổ chức tín dụng thu vốn tạm thời nhàn rỗi và cho các chủ thể kinh tế cần thiết vay số vốn nàv. Nguồn vốn cho vay chủ yếu của tổ chức tín dụng và vốn huy động (trong đó tiền gửi chiếm tỷ lệ dáng kể). Chính vì vậy nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức tín dụng lá bảo vệ tiền gửi cua khách hàng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page