Các Con Đường Phát Triển Của Asean (NXB Khoa Học Xã Hội 1996) - Phạm Nguyên Long, 303 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Để tiến tới và đạt được sự phát triển bền vững, các chuyên gia khuyến nghị, ASEAN phải trau dồi và nâng cao ý thức làm chủ ASEAN của người dân trong khu vực. Các khóa học về nghiên cứu ASEAN nên được tích hợp vào chương trình giảng dạy của trường từ cấp tiểu học đến đại học. ASEAN cũng phải cải thiện tính năng động của Ban thư ký ASEAN. Có thể sửa đổi chính sách về tài trợ bình đẳng và theo thông lệ của Liên hợp quốc, đó là các quốc gia giàu hơn đóng góp nhiều hơn, không bình đẳng, tài trợ để hỗ trợ tổ chức. Ngoài ra, cần có những nỗ lực lớn hơn để duy trì và nâng cao những thành tựu hiện có của ASEAN. Khu vực này có tiềm năng trở thành ngọn hải đăng hy vọng mới cho thế giới; do đó, điều quan trọng là ASEAN phải phát huy thế mạnh của mình.Hơn nữa, ASEAN phải tìm ra những cách thức sáng tạo để giải quyết một số thách thức lớn đã đề cập trước đó. Phải cố gắng thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn, giảm thiểu tham nhũng, khuyến khích minh bạch, hỗ trợ nghiên cứu và đổi mới, và thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần kinh doanh. Quan trọng hơn, các nước ASEAN phải hợp tác chặt chẽ với nhau để cải thiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hội nhập kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối. Khối phải ưu tiên các giá trị dân chủ, pháp quyền, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững. Cần quan tâm hơn đến sự phát triển của nền kinh tế số trong khu vực bằng cách hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là các thành viên kém phát triển hơn để cải thiện việc chuyển giao và áp dụng công nghệ.
  • Các Con Đường Phát Triển Của Asean
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Phạm Nguyên Long
  • 303 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=160420
   
  Last edited by a moderator: Sep 5, 2020

Share This Page