Các Công Cụ Quản Lý Kinh Tế (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Phan Huy Đường, 376 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by nhandang123, Jul 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-6_18-11-45.png
  Nền kinh tế mà Việt Nam lựa chọn là nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, với các đặc trưng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kinh tế thị trường có mục tiêu chính là Lợi nhuận, tất yếu có “bàn tay vô hình” điều tiết thị trường thông qua các quy luật khách quan, như quy luật cung cầu, quy luật giá trị, thông qua cạnh tranh tự do và tính chất tự điều chỉnh. Sự quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường, được thực hiện chủ yếu là tạo ra hành lanh pháp lý cho các chủ thể trên thị trường hoạt động, thông qua pháp luật, thể chế, trên cơ sở vận dụng quy luật của nền kinh tế thị trường, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể trong cạnh tranh; khi thật cần thiết và trong một số lĩnh vực, nhất là tình thế, thì dùng bàn tay hữu hình can thiệp bằng các biện pháp hành chính.
  Xuất phát từ nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, từ những thành tựu đã đạt được trong việc sử dụng các công cụ quản lý kinh tế trong quản lý nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, từ thực tiễn quản lý kinh tế sôi động của các nước trên thế giới, chúng tôi biên soạn cuốn sách chuyên khảo: “Các công cụ quản lý kinh tế” nhằm cung cấp cho người học đại học, sau đại học và các nhà hoạt động thực tiễn quản lý kinh tế những kiến thức sâu rộng về hệ thống các công cụ quản lý kinh tế…
  • Các Công Cụ Quản Lý Kinh Tế
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Phan Huy Đường
  • 376 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59484
  https://drive.google.com/file/d/15cRJXRPfOWKULD9ra6tBH7_3tR52kdIE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 6, 2022

Share This Page