Các Công Trình Nghiên Cứu Của Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam Tập 2 - Nguyễn Văn Huy, 504 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by anhtung, Dec 5, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thành lập với chức năng nhiệm vụ được xác định là: nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa về phương diện dân tộc học của 54 dân tộc ở nước ta. Do đó, trong các hoạt động thường xuyên của mình, Bảo tàng phải triển khai đồng thời trên nhiều lĩnh vực mà ở mỗi một lĩnh vực đó phải dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cả về mặt lý luận cả về mặt thực tiễn
  • Các Công Trình Nghiên Cứu Của Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam Tập 2
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2001
  • Nguyễn Văn Huy
  • 504 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88337
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page