Các Cương Lĩnh Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2003) - Lê Mậu Hãn, 158 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-28_17-33-5.png
  Phần 1. Cương lĩnh của Đảng, ngon cờ dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác -- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng (1-1930) -- Dự án Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương ( 10-1930) -- Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2-1951) -- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (6-1991) -- Phần 2. Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam -- Chánh cương vắn tắt của Đảng -- Sách lược vắn tắt của Đảng -- Chương trình tóm tắt của Đảng
  • Các Cương Lĩnh Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2003
  • Lê Mậu Hãn
  • 158 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/103074
  https://drive.google.com/file/d/1-A1jbf7RPwVg8Kdy0Me0ybgkGJRqOctd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 28, 2022

Share This Page