Các Cương Lĩnh Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2021) - Lê Mậu Hãn, 228 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by bhanh8, Feb 23, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-23_23-28-31.png
  Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đầu năm 1930 là những văn bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh đầu tiên - tuy vắn tắt - nhưng đã xác định được nhiều vấn đề thuộc về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam - một cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn. Độc lập, tự do là tư tưởng chủ yếu, là hòn ngọc quý khảm trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, cách mạng Việt Nam đã có một đường lối cách mạng và khoa học - đường lối: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.
  • Các Cương Lĩnh Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2021
  • Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé
  • 228 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1qP4xWFJ5gZg4QUgDLXldnYY96cAdxNvl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 15, 2022

Share This Page