Các Đại Hội Và Hội Nghị Trung Ương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2019) - Lê Mậu Hãn

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by admin, Aug 13, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-15_18-1-22.png
  “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên”.
  • Các Đại Hội Và Hội Nghị Trung Ương Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2019
  • Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé
  • 512 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1hZeFBHvGCQZ1RSu906fm73F-8z23jiNK
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Feb 15, 2022

Share This Page