Các Dân Tộc Ít Người Ở Việt Nam-Các Tỉnh Phía Bắc (NXB Khoa Học Xã Hội 1978) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by csevenan, Mar 26, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  upload_2022-6-22_17-23-40.png
  Nội dung của cuốn sách tái bản lần này bao gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Vấn đề chung: trình bày điều kiện địa lý tự nhiên, vấn đề lịch sử của các tộc người, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ. Phần thứ hai: Các dân tộc ít người ở Việt Nam bao gồm các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường; nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ-me; nhóm ngôn ngữ Tày -Thái; nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao; nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến; nhóm ngôn ngữ Hoa và các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ khác. Phần thứ ba: Đời sống các dân tộc ít người và quan hệ giữa các dân tộc trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  • Các Dân Tộc Ít Người Ở Việt Nam Các Tỉnh Bía Bắc
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1978
  • Nhiều Tác Giả
  • 461 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=73129
  https://drive.google.com/file/d/14HSJDQYt6TDIFtdwuwPZ9TQIEz9ZavDg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 22, 2022

Share This Page