Các Dân Tộc Ở Việt Nam Tập 3 Quyển 2 (NXB Chính Trị 2020) - Vương Xuân Tình, 396 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, Nov 23, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-6-13_9-33-35.png
  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của Viện Dân tộc học triển khai từ năm 2012, dựa trên kết quả của hệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, của Hội nghị Thông báo Dân tộc học trong ba năm (2012-2014) và kế thừa thành tựu nghiên cứu của chính các tác giả. Bộ sách do PGS.TS.Vương Xuân Tình chủ biên cùng 102 lượt tác giả khác. Bộ sách đã đạt giải B tại Hội sách Quốc gia lần 2.
  Mục đích của xây dựng bộ sách này nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, đồng thời góp phần quan trọng cho việc tổng kết vấn đề nghiên cứu tộc người ở Việt Nam do Viện Dân tộc học khởi xướng (2012-2015), để chỉ ra những thành tựu và hạn chế trong nghiên cứu về tộc người kể từ sau khi công bố bản Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam vào năm 1979; đồng thời xác định phương hướng, nội dung nghiên cứu trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu để thực hiện bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam là điền dã dân tộc học và nghiên cứu tài liệu.
  Bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam không chỉ ghi dấu một sự kiện khoa học quan trọng của Viện Dân tộc học mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam. Đây là bộ sách thuộc loại hình nghiên cứu cơ bản, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc. Có thể nói, bộ sách này có ba giá trị chủ yếu, đó là giá trị thông tin, giá trị tổng hợp và giá trị tổng kết.
  • Các Dân Tộc Ở Việt Nam Tập 3 Quyển 2
  • NXB Chính Trị 2020
  • Vương Xuân Tình
  • 396 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/handle/123456789/7513
  https://drive.google.com/file/d/1Tro-_6DomiMFjHPClmu0bxX_Z_rjwt0t
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 13, 2023

Share This Page