Các Dân Tộc Thiểu Số Thanh Hóa - Nguồn Gốc Và Đặc Trưng Văn Hóa Tộc Người - Phạm Hoàng Mạnh Hà

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 3, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-3_23-16-45.png
  Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; quảng bá di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam với bạn bè thế giới; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bổ sung nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người, nhân dân trong và ngoài nước. Cuốn sách “ Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa nguồn gốc và đặc trưng văn hóa tộc người” là một phần của Đề án “ Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” được xuất bản.
  Cuốn sách giới thiệu tổng quan lịch sử hình thành khối cộng đồng và đặc trưng văn hoá các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Khơ Mú, Thổ, Mông ở Thanh Hoá về các mặt như kiểu kết cấu xã hội, trang phục truyền thống, chữ viết, không gian sinh hoạt, hình thức kinh tế, tôn giáo - tín ngưỡng, lễ hội, văn hoá ẩm thực...
  • Các Dân Tộc Thiểu Số Thanh Hóa - Nguồn Gốc Và Đặc Trưng Văn Hóa Tộc Người
  • NXB Sân Khấu 2018
  • Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên
  • 409 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.vietsoftpro.vn/vi/...-hoa-nguon-goc-va-dac-trung-van-hoa-toc-nguoi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page