Các Đảng Chính Trị Trên Thế Giới (NXB Chính Trị 2013) - Đặng Thị Lương, 159 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by quanh.bv, Aug 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-8-9_1-3-43.png
  Đảng chính trị là một tổ chức chính trị tự nguyện, liên mình những người cùng tư tưởng, quan điểm và lợi ích, đấu tranh để giành và giữ chính quyển, nhằm thực hiện tư tưởng, quan điểm và lợi ích của mình.
  Đảng chính trị có đường lối, có cách tổ chức và hoạt động, cách tập hợp quần chúng thích hợp. Thực chất của đảng chính trị là công cụ và phương tiện để đấu tranh giành quyển lực chính trị của giai cấp.
  Đảng chính trị ra đời từ trong cách mạng tư sản và nền dân chủ tư sản. Ngày nay, đảng chính trị chỉ phối sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của các nước. Trong thời kỳ hội nhập, đa phương hóa, đa dạng hóa, việc nghiên cứu, học tập các đảng chính trị các nước là cần thiết. Với lý do đó, Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính tái bản cuốn Các đảng chính trị trên thế giới do Thạc sĩ Đặng Thị Lương biên soạn.
  • Các Đảng Chính Trị Trên Thế Giới
  • NXB Chính Trị 2013
  • Đặng Thị Lương
  • 159 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4512
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page