Các Đấng Thiêng Liêng (Ấn Hành 2011) - Tùng Thiên, 279 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 26, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Đấng Thiêng Liêng
  Ấn Hành 2011
  Tùng Thiên, Từ Bạch Hạ
  279 Trang
  Con cọp tượng trưng năm Dần, đó là năm Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn khởi khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là Đạo Cao Đài, để giáo hóa nhơn sanh tu hành trong buổi đời Mạt kiếp, và Đức Chí Tôn giao cho Đức Di Lạc Vương Phật làm Chánh Chủ Khảo chấm thi đậu rớt, mà môn thi là: Công Đức (Công quả và Đạo đức).
  “Thầy đến độ rỗi các con là thành lập một Trường Công đức cho các con nên đạo.” (TNHT. I. 27)
  “Vì vậy Thầy hằng nói cùng các con rằng: Một Trường thi Công quả. Các con muốn đến đặng nơi Cực Lạc Thế Giới thì phải đi tại cửa nầy mà thôi.” (TNHT. I. 34)
  Người nào thiếu công đức thì bị đánh rớt, phải ở lại cõi trần học hỏi thêm để tiến hóa và sẽ tham dự vào một Hội thi mới sau nầy. Cho nên tượng hình Đức Di-Lạc Vương Phật ngự trên lưng cọp có ý nghĩa là kể từ năm Bính Dần (1926), là thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Phật Di-Lạc được Đức Chí Tôn giao trọn quyền phong thưởng Vạn linh và điều hành toàn bộ sự Tiến hóa trong Càn khôn Thế giới.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page