Các Giá Trị Văn Hóa Việt Nam Chuyển Từ Truyền Thống Đến Hiện Đại (NXB Hồng Đức 2021) - Đỗ Huy

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Apr 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-11_13-15-21.png
  Sách nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về các chuẩn mực, các giá trị văn hóa và lịch sử văn hóa Việt Nam trên góc nhìn giá trị học: Các chuẩn mực và các giá trị văn hóa-sự vận động của chúng đến đầu thế kỷ XXI; Văn hóa nhìn từ góc độ giá trị; Sự kế thừa các giá trị văn hóa và các phản giá trị trong văn hóa; Nhân cách văn hóa trong bảng giá trị Việt Nam; Định hướng xây dựng những giá trị của nền văn hóa mới; Hướng phát triển các giá trị của văn hóa Việt Nam vì mục tiêu Chân – Thiện – Mỹ, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
  • Các Giá Trị Văn Hóa Việt Nam
  • Chuyển Từ Truyền Thống Đến Hiện Đại
  • NXB Hồng Đức 2021
  • Đỗ Huy
  • 412 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9032
  https://drive.google.com/file/d/1TpPL2uR6j3ng1Pyifq5ixUeDGE-pjMA3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 11, 2023

Share This Page