Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương - Thực Thi Và Triển Vọng

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jun 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-30_23-26-38.png
  Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước. Phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm "đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển". Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã tích cực tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác, song phần lớn tập trung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế và chính trị đối với đất nước. Tự do hóa thương mại đã đem lại lợi ích lớn cho Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá
  10 trình hội nhập. Nghiên cứu về các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc tìm hiểu những động thái phát triển của hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời kiếm tìm các kinh nghiệm hữu ích cho quá trình hội nhập của đất nước. Với các mục đích như vậy, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thực thi và triển vọng” tới bạn đọc.
  • Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương - Thực Thi Và Triển Vọng
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2016
  • Bùi Thành Nam
  • 347 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/download-230149.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page