Các Hình Thức Huy Động Vốn Đầu Tư Cho Dự Án CNTT&TT Phục Vụ Phát Triển - Richard Labell, 128 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Aug 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  CNTT&TT neày cànc trờ nên phổ biến, do đó, Chính phủ các nước trên thế ciới tiến hành các dự án và kế hoạch về Chính phù điện tử để đẳy mạnh việc cung cấp dịch vụ tới naười dân thông qua việc ửnc dụna CNTT&TT. Ớ nhiều quốc aia, năng lực cả về tài chính và công nahệ cùa Chính phủ còn hạn chể. Điều này làm cicàm khả nănc và hiệu quả của Chính phủ trong việc ửne dụng CNTT&TT để cung cắp các dịch vụ đến 11 cười dân. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước có thể tiếp cận với nhiều phương thức hiệu quả và ý nchìa tronc việc đầu tư và nânc cao trình độ chuyên môn để có để cung cấp các dịch vụ cône ờ mức độ cao nhất với chi phí hợp lý. Học phần này thảo luận về các cách thức huy độnc vốn đầu tư khác nhau cho các dự án CNTT&TT phục vụ phát triển và các dự án Chính phủ điện tử. Sự hợp tác công - tư (public-private partnership) được xem như một cách huy độnc vốn có hiệu quả cho các sáng kiến và các dự án cung cấp dịch vụ dựa trên CNTT&TT và các dự án Chính phủ điện tử ờ các nước đanc phát triển.
  • Các Hình Thức Huy Động Vốn Đầu Tư Cho Dự Án CNTT&TT Phục Vụ Phát Triển
  • NXB Hà Nội 2010
  • Richard Labell
  • 128 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E7386E5819FE292
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 3, 2019

Share This Page