Các Học Thuyết Quản Lý (NXB Chính Trị 1996) - Nguyễn Thị Doan, 271 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 15, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-16_11-15-41.png
  Quản lý vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, đang là văn đề thu hút nhiêu sự quan tâm trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta thực hiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoa học quản lý là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề của quản lý trong một tổ chức, nhằm khái quát và tổng hợp những kinh nghiệm quản lý thành những nguyên tắc, lý thuyết quản lý giúp cho các nhà quản lý những kiến thức cần thiết trong hoạt động điều hành và quản lý một tổ chức đạt hiệu quả cao.
  • Các Học Thuyết Quản Lý
  • NXB Chính Trị 1996
  • Nguyễn Thị Doan, Phương Kỳ Sơn, Đỗ Minh Cương
  • 271 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/806
  https://drive.google.com/file/d/1d11ZtHsBVPrULES3DMM2lX1yQ93Vq0Iq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2022

Share This Page