Các Huyện Đảo Ven Bờ Việt Nam Tiềm Năng Và Định Hướng Phát Triển - Phạm Hoàng Hải, 357 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Jun 17, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công cuộc điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đã được bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ trước, song phải tới giai đoạn từ 1954, và nhất là sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, hoạt động điều tra nghiên cứu biển nước ta mới được đẩy mạnh, nhiều Chương trình cấp Nhà nước, các đề án, đề tài ở các ngành, các địa phương ven biển mới được triển khai. Qua đó, các kết quả nghiên cứu đã được công bố, đáp ứng một phần yêu cầu tư liệu về biển, cũng như góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng biển, các hoạt động khai thác, quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, các nhiệm vụ lớn của Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2010 đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách và to lớn về tư liệu biển nước ta. Để góp phần đáp ứng nhu cầu trên, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách chuyên khảo về Biển, Đảo Việt Nam. Việc biên soạn bộ sách này dựa trên các kết quả đã có từ việc thực hiện các Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước do Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì trong nhiều năm, cũng như các kết quả nghiên cứu ở các Ngành trong thời gian qua.
  • Tên sách: Các Huyện Đảo Ven Bờ Việt Nam Tiềm Năng Và Định Hướng Phát Triển
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên Và Công Nghệ 2010
  • Tác giả: Phạm Quang Hải
  • Số Trang: 357
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...am-tong-hop-sach-bao-viet-ve-bien-dong.34541/
  http://220.231.122.108:8030/VietDataFullText/BOSUNG4QUY2015//TN0232.swf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page