Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở (NXB Chính Trị 2012) - Lê Văn Hòa

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-7-31_16-30-39.png
  Trong hệ thống chính trị ở cơ sở, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phờng, thị trấn (gọi chung là cán bộ chính quyền cấp cơ sở) có vai trò quan trọng, thay mặt chính quyền cấp xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo, hớng dẫn, kiểm tra và đôn đốc nhân dân thực hiện chủ tr ơng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nớc tại địa ph ơng. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở là nhiệm vụ mang tính chiến lợc lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở đã đợc củng cố, kiện toàn về nhiều mặt; phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành đợc nâng lên; hầu hết cán bộ chính quyền cấp cơ sở đã thể hiện đợc lập trờng quan điểm chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao. Tuy nhiên, nhìn chung đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở còn có những mặt yếu kém, bất cập, phần lớn họ cha đợc đào tạo một cách hệ thống, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ, tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu; năng lực quản lý điều hành cha ngang tầm với nhiệm vụ;
  • Các Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Cán Bộ Chính Quyền Cấp Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2012
  • Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Hà
  • 341 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/68219956D877DA8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 31, 2021

Share This Page