Các Kỹ Năng Quản Trị Dành Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp (NXB Hà Nội 2012) - Trần Thị Vân Hoa, 89 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO .............................................................. 2
  1.1. Vị trí, vai trò và các kỹ năng quản trị cần có của lãnh đạo doanh nghiệp ............... 2
  1.2. Định nghĩa và đặc trưng cơ bản của lãnh đạo: ........................................................... 8
  1.3. Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý: .................................................................................. 9
  1.4. Những cách tiếp cận khác nhau về lãnh đạo ............................................................. 12
  1.4.1. Lý thuyết về người lãnh đạo vĩ đại. ........................................................... 12
  1.4.2. Lý thuyết về các đặc tính cá nhân của Người Lãnh đạo. .......................... 13
  1.4.3. Lý thuyết về lãnh đạo theo hoàn cảnh. ...................................................... 13
  CHƯƠNG 2 :KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .......................................... 22
  2.1. Vấn đề là gì? ................................................................................................................. 22
  2.2. Các cách tiếp cận trong giải quyết vấn đề và những nhân tố tác động .................. 23
  2.3. Qui trình và các bước giải quyết vấn đề .................................................................... 25
  2.3.1. Xác định vấn đề: ........................................................................................ 25
  2.3.2. Phân tích vấn đề ......................................................................................... 26
  2.3.3. Đưa ra các giải pháp: ................................................................................. 29
  2.3.4. Đánh giá và Lựa chọn giải pháp ................................................................ 32
  2.3.5. Thực hiện giải pháp ................................................................................... 34
  2.3.6. Đánh giá thực hiện giải pháp ..................................................................... 34
  CHƯƠNG 3 :KỸ NĂNG GIAO TIẾP ............................................................. 36
  3.1. Các loại giao tiếp và truyền đạt thông tin trong tổ chức .......................................... 36
  3.2. Mô hình giao tiếp và những nhân tố ảnh hưởng ...................................................... 38
  3.3. Nguyên tắc giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả ............................................ 39
  3.4. Kỹ năng giao tiếp cơ bản ............................................................................................. 41
  CHƯƠNG 4 :KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH ................................................... 45
  4.1 Bản chất của thuyết trình ........................................................................................... 45
  4.2. Chuẩn bị thuyết trình .................................................................................................. 47
  4.3. Kỹ thuật xây dựng quan hệ với người nghe .............................................................. 56
  4.4. Thể hiện nội dung và hoàn thiện bài trình bày ......................................................... 61
  CHƯƠNG 5 :KỸ NĂNG XÂY DỰNG NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ .... 64
  5.1. Các loại nhóm làm việc ............................................................................................... 64
  5.2. Nhóm làm việc hoạt động như thế nào? .................................................................... 65
  5.3. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả ............................................................................. 68
  CHƯƠNG 6 :KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI .................................... 74
  6.1. Các loại thay đổi trong tổ chức .................................................................................. 74
  6.2. Khi nào cần thực hiện những thay đổi ...................................................................... 76
  6.3. Phương thức thực hiện sự thay đổi ............................................................................ 77
  6.4. Các mô hình thay đổi .................................................................................................. 78
  6.5. Các nguyên tắc quản lý sự thay đổi ........................................................................... 80
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Các Kỹ Năng Quản Trị Dành Cho Lãnh Đạo Doanh Nghiệp
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trần Thị Vân Hoa
  • 89 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/4067B816A002719
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page