Các Loại Hình Thể Chế Chính Trị Đương Đại Và Những Giá Trị Tham Khảo Cho Việt Nam - Lưu Văn Sùng

Discussion in 'Chính Trị Học' started by lthuong2947, Nov 23, 2021.

 1. lthuong2947

  lthuong2947 New Member

  upload_2021-12-1_17-12-4.png
  Thể chế chính trị là loại hình chế độ, cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước mà mỗi quốc gia lựa chọn để quyết định xây dựng những quy định, luật lệ cho một chế độ xã hội mà Chính phủ nước đó sử dụng để quản lý xã hội
  Trên thế giới có nhiều dạng thể chế chính trị khác nhau như: thể chế quân chủ, thể chế cộng hòa, cộng hòa tư sản và cộng hòa vô sản. Hiến pháp là văn bản pháp lý cao nhất của mỗi nước quy định về loại hình chế độ hay thể chế chính trị của nước đó.
  Cuốn sách Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay đề cập tổng quát toàn bộ tiến trình lịch sử các loại hình thể chế chính trị, cơ bản là thể chế cộng hòa, qua đó, đưa ra những đánh giá, nhận xét về quá trình hình thành, phát triển, đổi mới và một số kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện thể chế chính trị của nước ta.
  Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:
  Phần thứ nhất: Các lý thuyết phương Tây về các loại hình thể chế chính trị
  Phần thứ hai: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chính trị
  Phần thứ ba: Các loại hình thể chế chính trị thế giới đương đại
  Phần thứ tư: Những giá trị của thể chế cộng hòa và tham khảo cho việc hoàn thiện thể chế chính trị Việt Nam
  • Các Loại Hình Thể Chế Chính Trị Đương Đại Và Những Giá Trị Tham Khảo Cho Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Lưu Văn Sùng
  • 345 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3998
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 1, 2021

Share This Page