Các Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Tập 3 (NXB Chính Trị) - Trần Ngọc Đường, 519 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Ngành Luật Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam Tập 3
  NXB Chính Trị 1999
  Trần Ngọc Đường
  519 Trang
  Để tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa-Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng ta chỉ rõ: “Trọng tâm là cải cách hành chính nâng cao niệu lực và biểu quả hoạt động Của bộ máy nhà nước; mở rộng dân chủ thiết lập kỹ cương, bão đảm trật an toàn xã hội”. Vậy, nhiệm vụ nghiên cứu và học tập lý luận về nhà nước và pháp luật, nhất là, những vấn để về quan điểm, đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật Việt Nam đang là nhu cầu hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Pháp Luật
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/745

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page