Các Nhà Đầu Tư Tài Chính Nước Ngoài Tại Việt Nam Cần Biết (NXB Tài Chính 2018) - Bộ Tài Chính

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Để thu hút được tối đa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói chung và đầu tư tài chính nói riêng, việc hoàn thiện hành lang pháp lý đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Việt Nam. Chính vì thế, Quốc hội, các bộ, ban ngành đã ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn. Cụ thể là Luật Đầu tư 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư, Thông tư 81/2018/TT-BTC ngày 28/08/2018 sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư, Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC ngày 05/08/2015 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam, Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT ngày 18/04/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài...
  • Các Nhà Đầu Tư Tài Chính Nước Ngoài Tại Việt Nam Cần Biết
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 348 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=cac+nha+dau+tu+nuoc+ngoai
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page