Các Nhân Tố Phi Kinh Tế Xã Hội Học Về Sự Phát Triển (NXB Khoa Học Xã Hội 1999) - Đặng Cảnh Khanh

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Nov 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự phát triển xã hội trong vài ba thập kỷ vừa qua đã đặt ra hàng loạt vấn để cho các nhà khoa học nghiên cứu, các nhà chính trị, các nhà hoạch địch chính sách phải suy nghi so sánh, tổng kết để tìm ra con đường phát triển nhanh nhất và ngắn nhất cho đất nước mình. Nội dung sách phân tích vai trò của các hoạt động tinh thần của con người đối với sự phát triển xã hội; nghiên cứu những nhân tố phi kinh tế và vai trò đối với sự phát triển ở nước ta; tìm hiểu và xử lý những vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản, sưu tầm và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vai trò của các nhân tố phi kinh tế với sự phát triển.
  • Các Nhân Tố Phi Kinh Tế Xã Hội Học Về Sự Phát Triển
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1999
  • Đặng Cảnh Khanh
  • 271 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/859
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 28, 2020

Share This Page