Các Phương Án Việt Nam Trúng Giải Thưởng Trong Cuộc Thi Quốc Tế Về Kiến Trúc Nông Thôn 1979

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Mar 24, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tại các vùng đang phát triến, kiến trúc nông thôn đã chịu ảnh hưởng nhiều qua các diễn biến kinh tế — xã hội của thời đại, như: tác động của kỹ thuật hiện đại vào môi trường thiên nhiên và xã hội cồ truyền, ảnh hưởng của việc nhập và sử dụng một cách vụng về những vật liệu nước ngoài, ảnh hưởng của vấn đề nhân dân nông thôn di chuyền về các thành phố,... Tất cả những sự kiện trên đã đảo lộn thế cân bằng cồ xưa, trong đó đã hĩnh thành .trải qua biết bao thế hệ, những phong cách sống và làm việc, cách tồ chức dất đai, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên về vật liệu cũng như về năng lượng, việc xây dựng chỗ ỏr cho con người và súc vật,., nói chung là đã hình thành toàn bộ môi trường sống của con người, xếp đặt một cách hài hòa đáng chú ý và cần thiết.
  Với cuộc thi tim ý này, Phân cục Hợp tác văn hóa và kỹ thuật có ý định cồ vũ việc nghiên cứu, tìm tòi kỹ thuật xây dựng, rút ra bài học từ những kỹ thuật cồ truyền về sử dụng những tài nguyên địa phương như vật liệu, năng lượng thiên nhiên và khả năng của con người, tìm kiếm những kỹ thuật thích hợp cho thời nay.
  • Các Phương Án Việt Nam Trúng Giải Thưởng Trong Cuộc Thi Quốc Tế Về Kiến Trúc Nông Thôn 1979
  • NXB Xây Dựng 1981
  • Hội Kiến Trúc
  • 56 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiYkFjQWVKRDZzZFE/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page