Các Phương Pháp Thống Kê Trong Thuỷ Văn (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Nguyễn Thanh Sơn

Discussion in 'Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Aug 13, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các phương pháp thống kê trong các nghiên cứu thuỷ văn được ứng dụng khi giải nhiều bài toán vì nhiều khi nó là con đường duy nhất để đánh giá định lượng các khía cạnh khác nhau của hiện tượng thuỷ văn. Phát biểu trên xuất phát từ bản chất đa nhân tố của quá trình thuỷ văn. Thực vậy người ta đã biét một cách rộng rãi rằng nhiều hiện tượng thuỷ văn là kết quả tác động của một số lớn các nhân tố, mức độ ảnh hưởng của mỗi trong các nhân tố đó lê sự hình thành của hiện tựơng....
  • Các Phương Pháp Thống Kê Trong Thuỷ Văn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 1999
  • Tác giả: A. V. Rodjestvenski, A. I. Tsebotarev
  • Dịch: Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh
  • File PDF-TRUE
  Link Download
  http://www.hmovnu.com/file.php?file_id=103
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page