Các Tác Giả Kinh Điển Của Chủ Nghĩa Mác Bàn Về Khoa Học Lịch Sử (NXB Sự Thật 1963) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Triết Lý Học' started by cv9tt4, Mar 18, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-9-1_14-5-38.png
  Cuốn sách thu thập những lời phát biểu trích trong một số tác phẩm của các nhà kinh điển mác-xít sắp xếp theo lôgic của vấn đề, không theo thứ tự năm tháng. Nội dung cuốn sách nêu lên những vấn đề cơ bản về lý luận khoa học lịch sử. Tư tưởng nhất quán của nó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.
  • Các Tác Giả Kinh Điển Của Chủ Nghĩa Mác Bàn Về Khoa Học Lịch Sử
  • NXB Sự Thật 1963
  • Nhiều Tác Giả
  • 477 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8985
  https://drive.google.com/file/d/12I2rW31fvR7nBe1s1pGh_7oAzY6J8295
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 1, 2022

Share This Page