Các Thành Phần Kinh Tế Việt Nam (NXB Chính Trị 2020) - Trần Đình Thiên, 442 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm một số bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên về lý luận chính trị ở các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, tập trung làm rõ những thành công và triển vọng phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo và liên tục phát triển cả về nhận thức, lý luận cũng như trong chỉ đạo và tổ chức thực tiễn xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, nhiều bài viết đã phân tích, gợi mở nhiều vấn đề, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực và toàn diện, nhằm củng cố, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, vượt qua những định kiến và thách thức mới, tạo đột phá thể chế, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng bình đẳng và lành mạnh, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng kinh tế theo yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
  • Các Thành Phần Kinh Tế Việt Nam Vấn Đề Và Định Hướng Chính Sách
  • NXB Chính Trị 2020
  • Trần Đình Thiên
  • 442 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1vjGHveNcxMrOAgOigUoiy5SdDa8tnJTQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 16, 2022

Share This Page