Các Văn Bản Về Thuế Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (NXB Thống Kê)- Nhiều Tác Giả, 316 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Nov 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Các Văn Bản Về Thuế Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
  NXB Thống Kê 2007
  Nhiều Tác Giả
  316 Trang
  Cuốn sách gồm:
  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Luật Thuế giá trị gia tăng.
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 29 tháng 11 năm 2005.
  Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
  Nghị định 148/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.
  Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng.
  Bản dịch tiếng Anh chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất văn bản chính thức.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page