Các Văn Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khoá XV Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 8, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-8-20_18-58-26.png
  Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội đã quyết nghị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thành công, đúng pháp luật, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm giúp cán bộ, công chức làm công tác tổ chức, phục vụ cuộc bầu cử và Nhân dân thuận tiện trong việc tìm hiểu, áp dụng, triển khai thi hành pháp luật về bầu cử và các quy định hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Các Văn Chỉ Đạo, Hướng Dẫn Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Khoá XV Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp Nhiệm Kỳ 2021-2026
  • NXB Chính Trị 2021
  • Nhiều Tác Giả
  • 450 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CXqXVXNb7J1G2smo6feIOEBm9edujLMD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 17, 2022

Share This Page