Các Vùng Văn Hóa Và Văn Hóa Các Tộc Người Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Lý Tùng Hiếu

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by AA1, Feb 22, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Văn hóa Việt Nam là cộng đồng văn hóa dân tộc/quốc gia, đây là nền văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa dạng sắc thái văn hóa tộc người. Khái niệm dân tộc/quốc gia chỉ một quốc gia có chủ quyền, trong đó phần lớn công dân gắn bó với nhau bởi những yếu tố tạo nên một dân tộc. Quan niệm thứ ba này hiện nay đang là quan niệm chiếm số đông bởi các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa Việt Nam, vì vậy nội dung về văn hóa Việt Nam sẽ được trình bày theo quan niệm thứ ba, văn hóa Việt Nam theo hướng văn hóa dân tộc
  • Các Vùng Văn Hóa & Văn Hóa Các Tộc Người Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Lý Tùng Hiếu
  • 255 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=240991
  https://drive.google.com/file/d/16YaxoI4-D_qzg-h_YjwRoBKP7DqbIN3K
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 21, 2022

Share This Page