Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng (NXB Thế Giới 2020) - Gustave Le Bon, 444 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by nhandang123, Jun 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  "Lịch sử của cuộc Cách mạng Pháp trên thực tế được cấu thành từ một loạt những biến cố lịch sử song hành và thường độc lập với nhau: Lịch sử chế độ cũ nát đang tàn lụi do không có những người bảo vệ: lịch sử những hội đồng cách mạng; lịch sử những phong trào quần chúng cùng thủ lĩnh của họ; lịch sử những đạo quân; lịch sử những thiết chế mới...Tất cả những nấc thang lịch sử vốn đa phần thể hiện sự xung đột của các động lực tâm lý học này đề cần phải được nghiên cứu bằng những phương pháp mượn từ khoa học tâm lý" (Gustave Le Bon). Điểm lại tư tưởng của các nhà sử học về cuộc cách mạng Pháp: Những yếu tố tâm lý của các phong trào cách mạng, những cội nguồn của cách mạng Pháp, những ảnh hưởng hợp lý, tình cảm, thần bí và tổng hợp trong tiến trình của cuộc cách mạng, cuộc đấu tranh giữa những ảnh hưởng của tổ tiên và những nguyên lý cách mạng, sự tiến hoá hiện đại của các nguyên lý cách mạng
  • Cách Mạng Pháp Và Tâm Lý Học Của Các Cuộc Cách Mạng
  • NXB Thế Giới 2020
  • Gustave Le Bon
  • Dịch: Đào Đình Bắc
  • 444 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/95918
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 27, 2021

Share This Page