Cách Mạng Tháng Mười Nga 1917 - Lịch Sử Và Hiện Tại (NXB Chính Trị 2007) - Nguyễn Quốc Hùng

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Xnhi345, Sep 11, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-11_16-29-26.png
  Sách viết về cách mạng tháng Mười Nga: Cuộc cách mạng “Mười ngày rung chuyển thế giới”, cuộc cách mạng “Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu”, những giá trị xuyên thế kỷ của một cuộc cách mạng.
  Cách mạng tháng Mười có ảnh hưởng rất lớn đến cách mạng Việt Nam và nhận thực chích trị của lãnh tụ guyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước và dẫn dắt cách mạng Việt Nam. Chính Người đã khẳng định con đường cứu nước và giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường của Cách mạng tháng Mười Nga
  • Cách Mạng Tháng Mười Nga 1917 - Lịch Sử Và Hiện Tại
  • NXB Chính Trị 2007
  • Nguyễn Quốc Hùng
  • 238 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/cach-mang-thang-muoi-nga-1917-lich-su-va-hien-tai
  https://drive.google.com/file/d/1hIw8itJwuQnNPB3QJmYd74IoIPajboW9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 26, 2022

Share This Page