Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Trên Lĩnh Vực Văn Hóa Xã Hội (NXB Hồng Đức 2019) - Nghiêm Sỹ Liêm

Discussion in 'Triết Lý Học' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn hóa xã hội chủ nghĩa là mục tiêu, là yếu tố điều tiết sự phát triển: mục đích của chủ nghĩa xã hội là đem lại hạnh phúc cho con người, thỏa mãn những nhu cầu về vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội: được hình thành và phát triển dưới chủ nghĩa xã hội, nền văn hóa xã hội chủ nghĩa có tác dụng thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho sự hình thành và phát triển xã hội mới, củng cố và phát triển thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Văn hóa xã hội chủ nghĩa có tác dụng to lớn và toàn diện, nó trở thành mục tiêu và động lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  Để cung cấp thêm cách luận giải về xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo "Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa xã hội". Nội dung cuốn sách được chia thành 4 chương, trình bày một số vấn đề lý luận về văn hóa xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hóa trong cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhân tố con người trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xây dựng lối sống trong nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
  • Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Trên Lĩnh Vực Văn Hóa Xã Hội
  • NXB Hồng Đức 2019
  • Nghiêm Sỹ Liêm
  • 112 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6406
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page