Cải Cách Hành Chính Công Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh - Đoàn Duy Khươn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-13_15-32-46.png

  Nội dung cuốn sách phân tích quá trình cải cách hành chính ở một số quốc gia trong khu vực ASEAN và nhận định về xu hướng cải cách hành chính trong khu vực, mà còn đưa ra bức tranh về quá trình cải cách hành chính công tại Việt Nam (bao gồm cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách nhân sự, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính), trong đó đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi của cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, từ đó đưa ra các kiến nghị đối với Chính phủ Việt Nam.
  • Cải Cách Hành Chính Công Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế Cải Thiện Môi Trường Kinh Doanh
  • NXB Chính Trị 2016
  • Đoàn Duy Khương
  • 169 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3977
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 13, 2021

Share This Page