Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Đồng Tháp (NXB Lao Động 2022) - Lê Thanh Dũng, 326 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Aug 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-23_5-53-7.png
  Cải cách hành chính (CCHC) là vấn đề mang tính toàn cầu, thu hút sự quan tâm của tất cả các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia luôn xem CCHC là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển các mặt đời sống xã hội, CCHC cũng là một nội dung cốt yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.
  Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng xác định CCHC là một khâu quan trọng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), Đảng đã đề ra quan điểm, chủ trương và ban hành một số Nghị quyết chuyên đề về (CCHC), đồng thời tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện
  • Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Đồng Tháp - Một Số Kết Quả Và Kinh Nghiệm
  • NXB Lao Động 2022
  • Lê Thanh Dũng
  • 326 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-49985.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page