Cải Cách Nền Hành Chính Việt Nam-Thực Trạng Và Giải Pháp - Jairo Acuna-Alfaro, 445 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by quanh.bv, Apr 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cải Cách Nền Hành Chính Việt Nam-Thực Trạng Và Giải Pháp
  NXB Chính Trị 2009
  Jairo Acuña-Alfaro
  445 Trang
  Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước nhằm thay đổi cơ chế vận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của cuộc cải cách hành chính là nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; một đội ngũ công chức có đủ năng lực và phẩm chất hoàn thành nhiệm vụ được giao, thúc đẩy xã hội phát triển lành manh, đu å áng hướng, phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật. Để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, vấn đề cải cách hành chính được đặt ra như một đòi hỏi khách quan của thực tế nhằm tạo tiền đề và thúc đẩy cải cách kinh tế. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính và Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) đã xác định công cuộc cải cách hành chính là một nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page