Cái Gốc Của Phước Thiện (Bính Dần 1986) - Quang Minh, 64 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cái Gốc Của Phước Thiện
  Bính Dần 1986
  Quang Minh
  64 Trang
  Đã bao lần tôi muốn viết về lịch sử của cơ quan Phước Thiện, nhưng vì thiếu tài liệu nên không thực hiện hoài bảo được. May thay tôi được Hiền Tài Dương Minh Châu cho xem bản Phạm Môn Sử Lược Hồi Ký của ông Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa bút hiệu Khiết Dân, bản thảo viết xong ngày 1-9 Canh Thân (9-10-1980). Tôi dựa theo tài liệu nầy, bổ cứu thêm ý kiến của ông Chơn Nhơn Nguyễn Văn Tấn Cố Vấn Vạn Pháp Cung, thêm vào sự tích lũy công văn của cá nhân tôi nên tôi quyết định khởi viết “Cái Gốc Của Phước Thiện”.
  Một động lực thứ hai thúc đẩy tôi phải làm phận sự của Tư Vấn Phước Thiện vì chiếu theo Thánh Lịnh số 16/CQ. HTĐ. TL đề ngày 26–6 Bính Thìn (1976) có sự yêu cầu của vị Phó Chưởng Quản Phước Thiện xin Ngài Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài thuyên bổ một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đặc trách Tư Vấn Phước Thiện để giúp tay cho cơ quan nầy trong buổi hiện thời. Ông Khiết Dân viết đến thời Đạo Nhơn Trịnh Phong Cương làm Chưởng Quản thì chấm dứt, tức đến năm 1947.Ông Cố Vấn Tấn nói nhiều về Phạm Môn ở Khổ Hiền Trang và công tạo tác Đền Thánh của các Đạo sở
  Phạm Môn.
  Từ năm 1945 đến 1985 tôi phải tìm tòi tài liệu của các vị lão thành hoặc của cựu Chức Sắc Phước Thiện, hoặc
  của Chức Sắc Hành Chánh hay bên Hiệp Thiên Đài đang dự kiến công cuộc diễn tiến trong 10 năm qua.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 30, 2014

Share This Page