Cẩm Nang Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cơ Sở (NXB Chính Trị 2011) - Nhiều Tác Giả, 130 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_15-1-35.png
  Thực hiện Đề ỏn trang bị sỏch cho cơ sở xó, phường, thị trấn của Ban Tuyờn giỏo Trung ương, nhằm gúp phần bồi dưỡng và nõng cao trỡnh độ, năng lực và trỏch nhiệm cỏn bộ Hội Liờn hiệp phụ nữ cơ sở, Nhà xuất bản Chớnh trị quốc gia - Sự thật phối hợp cựng Hội Liờn hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản cuốn sỏch Cẩm nang cỏn bộ Hội phụ nữ cơ sở. Được trỡnh bày dưới dạng hỏi - đỏp ngắn gọn và sỳc tớch, nội dung chủ yếu của cuốn sỏch cung cấp và trang bị cho cỏn bộ Hội Liờn hiệp phụ nữ cơ sở những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản nhất về tổ chức cụng tỏc Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở, từ đú xỏc định vai trũ, trỏch nhiệm của đội ngũ cỏn bộ Hội nhằm đỏp ứng kịp thời yờu cầu, nhiệm vụ cụng tỏc hội trong thời kỳ đẩy mạnh cụng nghiệp húa, hiện đại húa hiện nay.
  • Cẩm Nang Cán Bộ Hội Phụ Nữ Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nhiều Tác Giả
  • 130 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/AA08234D4578DD0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page