Cẩm Nang Công Bố Thông Tin Trên Thị Trường Chứng Khoán Dành Cho Công Ty Đại Chúng

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by nhandang123, Aug 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Để thị trường chứng khoán hoạt động có hiệu quả và lành mạnh cần phải công bố thông tin công khai. Việc công bố thông tin công khai đối với các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán nói chung và công ty đại chúng nói riêng là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà Quốc hội, các bộ, ban ngành đã ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn. Cụ thể là Luật Chứng khoán, Quyết định 296/QĐ-UBCK ngày 31/03/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC ngày 03/05/2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng...
  • Cẩm Nang Công Bố Thông Tin Trên Thị Trường Chứng Khoán Dành Cho Công Ty Đại Chúng
  • NXB Tài Chính 2018
  • Bộ Tài Chính
  • 356 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://tiki.vn/search?q=cam+nang+cong+bo+thong+tin
   
  Last edited by a moderator: Jun 18, 2019

Share This Page