Cẩm Nang Công Tác Dân Vận (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Văn Hùng, 380 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_8-59-10.png
  Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Sự nghiệp cách mạng muốn thắng lợi, thì phải vận động được tất cả lực lượng của mỗi một người dân góp thành lực lượng toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; “Cán bộ được dân tin, dân phục, dân yêu, thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, công tác vận động và tổ chức quần chúng là vấn đề chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng; là việc làm thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác dân vận lại càng quan trọng và ngày càng phải làm tốt hơn nữa để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Cẩm nang công tác dân vận do tập thể cán bộ Trung tâm Nghiên cứu khoa học dân vận, Ban Dân vận Trung ương biên soạn; nhằm giúp bạn đọc, nhất là những người làm công tác dân vận có thêm tài liệu, phương pháp về công tác dân vận phục vụ tốt cho công tác vận động quần chúng trong giai đoạn cách mạng mới. Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng,
  • Cẩm Nang Công Tác Dân Vận
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Văn Hùng
  • 380 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/88FF64F0F92A20C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page