Cẩm Nang Công Tác Hội Và Phong Trào Nông Dân (NXB Chính Trị 2016) - Nguyễn Duy Lượng, 151 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-8_20-45-3.png
  Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị ‐ xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Để góp phần tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển, tính chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Hội Nông dân Việt Nam, một số nghiệp vụ cơ bản của Hội Nông dân ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam xuất bản cuốn sách Cẩm nang công tác Hội và phong trào nông dân.
  • Cẩm Nang Công Tác Hội Và Phong Trào Nông Dân
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Duy Lượng
  • 151 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/DA293B47E13E762
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 8, 2021

Share This Page