Cẩm Nang Công Tác Thống Kê Cấp Xã (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Huy Lương, 258 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-11-14.png
  Xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là đơn vị hành chính cơ sở, là cấp gần dân nhất và là nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền; bảo đảm cho các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Hoạt động của ủy ban nhân dân cấp xã có ảnh hưởng lớn tới tính hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có ý nghĩa to lớn với việc củng cố sự phát triển bền vững của xã hội, bảo đảm dân chủ, nâng cao đời sống nhân dân và báo cáo cấp trên về thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng,
  • Cẩm Nang Công Tác Thống Kê Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nguyễn Huy Lương
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/ABB2B3B6AC265F3
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page